Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Uwgift.com
Deze worden hieronder toegelicht.

Contact

Om telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen als u daar om verzoekt middels het invullen van ons contactformulier en/of wanneer wij u moeten informeren over de status van uw bestelling (indien van toepassing).

Bestellingen

Voor het aannemen, afhandelen en afleveren van uw bestelling(en) en het afhandelen van daarbij horende betaling(en).

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Waarborgen Privacy

Aakster Signature neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op deze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. In het kader van haar dienstverlening, wanneer u als bezoeker van de website informatie aanvraagt, producten bestelt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een vraag stelt, een opmerking of suggestie plaatst of anderszins contact heeft met Aakster Signature, raakt uwgift.com bekend met uw (persoons)gegevens, waaronder: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer.